A komplex informatikai megoldások szakértője

1 Bevezető

Tájékoztatjuk arról, hogy az ANSWARE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint Adatkezelő a https://www.answare.hu/ informatív honlap (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogató természetes személyek mint érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint.

2  Az Adatkezelő és a képviselője elérhetőségei

Az adatkezelő:

Neve: ANSWARE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.

Képviselője:

Neve: Ghymes Balázs

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 231-2200

3 Cookie adatkezelések

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Honlap sütiket (cookie) használ. A sütiknek nevezzük azokat a kis adatfájlokat, amelyeket a weboldalak a felhasználói élmény hatékonyabbá tétele érdekében használnak. Ezeket az adatfájlok a Honlap meglátogatásakor kerülnek elhelyezésre a Felhasználó Eszközén, majd a későbbi látogatás során ezek visszaolvasásra kerülnek, azonosítva ezzel a felhasználót. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A vonatkozó jogszabályok értelmében sütik akkor helyezhetők el a felhasználó eszközén a felhasználó hozzájárulása nélkül, ha azok a webhely működéséhez elengedhetetlenek. Minden más célú (nem szükségszerű) cookie kizárólag a felhasználó hozzájárulására esetén helyezhető el.

3.1 Szükséges cookiek

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a https://www.answare.hu/ informatív honlapot meglátogató természetes személyek

A kezelt adatok köre: munkamenet azonosító, a weboldal felkeresésének ideje

Az adatkezelés célja: A szükséges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát, lehetővé tesznek olyan alapvető funkciókat, mint a honlapon történő navigálás és a biztonságos webhelyek elérése. A Honlap ezen cookiek használata nélkül nem működik megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja: A szükséges cookiek használatához az érintett hozzájárulása nem szükséges, ezen adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez mint jogalaphoz kötődő érdekmérlegelési tesztet elkészítette, azt erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja.

Név

Célja

Típusa

Lejárat

Adattovábbítás címzettje

Szolgáltató

hex(32)

A weboldal háttérrendszereinek szerverhívásainak kezelésére szolgál.

http

Munkamenet vége

nincs

answare.hu

 

4 Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

5 Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

6 További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk.

Privacy notice

1 Introduction

We hereby inform you that ANSWARE Ltd. (official name: ANSWARE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) uses the personal data of the natural person visitors (hereinafter referred as Data Subjects) as a Data Controller (hereinafter: Data Controller) in the course of operating its informative home page i.e. https://www.answare.hu/en/ (hereinafter: Webpage). Pursuant to the Articles 13 and 14 of the Regulation (EU) 2016/679 of European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereinafter referred as GDPR), regarding the processing of personal data of the Data Subjects, Data Controller provides the following information.

2 Contact details of the Data Controller and its representative

Data Controller:

Name: ANSWARE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (hereinafter: Data Controller)

Registered seat: 1036 Budapest, Lajos street 74-76.

Representative:

Name: Balázs Ghymes

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telephone: +36 1 231-2200

3 Cookies and data processing

Data Controller hereby informs Data Subjects about the use of cookies of the Webpage. Cookies are small data files which help the websites to provide better user experience. These files are saved on the user’s device on his/her first visit on the Webpage, and during the next visit, the browser reads the files and identifies the user. According to the GDPR, these data files are considered personal data in certain circumstances, since in case the earlier set of cookies is sent back by the browser, then the service provider handling the cookies is able to link the current visit of the user with his/her earlier visits, but only for its own content. According to the relevant legislation, cookies can be placed on the user’s device without his/her consent only if it’s a prerequisite for the proper functioning of the website. Every other (not necessary) cookie can be saved only based on the consent of the user.

3.1 Necessary cookies

Data Subjects: natural persons who visit the https://www.answare.hu/en/ informative website

Scope of processed data: session id, date and time of the visit on the website

Purpose of data processing: The necessary cookies improve the usability of the website, allow users to navigate on it or to access secure connection. Without these cookies, the Webpage doesn’t function properly.

Legal basis for the data processing: For the usage of the necessary cookies, the consent of the Data Subject is not necessary. Data Controller can process these data in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR (the legitimate interest of the Data Controller).

Data Controller has prepared an interest balancing test in connection with the „legitimate interest” as lawful basis. Upon request, Data Controller provides the test to the Data Subjects.

Name

Purpose

Type

Expiry

Recipient of the data transfer

Service provider

hex(32)

Used to manage server calls to the website's backend systems.

http

end of the session

no recipient

answare.hu

 

4 Links

Please note that on the Webpage there are links to other websites. The usage of these external websites is ruled by their privacy policy or privacy notice. After clicking on the external link or button, the Data Controller cannot control the collecting, storing or processing of the personal data anymore.

5 Profiling, automated decision-making

We hereby inform you that Data Controller doesn’t use automated decision-making measures related to the data processing purposes declared in the present notice, furthermore, doesn’t process personal data for profiling.

6 Data processing with other purposes

We hereby inform you that according to this notice, your data provided to the Data Controller is not used for purposes other than those declared in this notice.