A komplex informatikai megoldások szakértője

Az architektúra tervezése több szinten értelmezett.

Az ún. nagyvállalati architektúra célja az, hogy legyen egy, az egész szervezetet egységesen kezelő modell, amelybe minden informatikai megoldás beilleszthető. A nagyvállalati architektúra terv az üzleti elvárások és folyamatok szintjéről elindulva az adatokon és alkalmazásokon keresztül segít megérkezni az informatikai rendszerek szintjére. Segítségével leképezhető a jelenlegi állapot, a stratégia által megfogalmazott célállapot és azon lépések sorozata, amelyen keresztül a szervezet eljuthat a célállapotba. Ezek a lépések lesznek azon fejlesztési projektek, amelyek segítik a szervezet folyamatos fejlesztését. A nagyvállalati architektúra megközelítés nem egy statikus terv-halmaz, hanem segítségével a változtatások, tervektől való eltérések elemezhetők, a célállapotba való eljutás lépései rendszeresen felülvizsgálhatók.

A tényleges projektek tervezése és végrehajtása a nagyvállalati architektúrában lefektetettnél mélyebb architektúra megfogalmazást igényel – azonban ez nem mondhat ellent a nagyvállalati architektúra szintjén megfogalmazottaknak. Az architektúra tervezés az egyes projektekben létrejövő vagy átalakuló rendszer architektúráját írja le különböző nézetek mentén – így beszélhetünk szoftver, platform és integrációs architektúráról. Ezek ugyanannak a rendszernek különböző nézetei, így illeszkednek egymáshoz és a nagyvállalati architektúra tervhez is.

A nemzetközi legjobb gyakorlatok követése és figyelembe vétele ezen a területen is fontos előnyöket kínál, ezért szakértőink magas TOGAF ismeretekkel rendelkeznek, továbbá aktívan részt vesznek az AEA (Association of Enterprise Architects) Magyar tagozatának életében is.

Kiemelt referenciáink (ld. még "Referenciáink" menüpont):

  • NAV (APEH)
  • EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
  • GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.
  • HEFOP 4.4 (Humanerőforrás-fejlesztési Operatív Program)
  • Kenézy Kórház RESZ Nonprofit Kft.
  • MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
  • NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, új nevén NIH) - Jedlik Ányos Program: RFID
  • NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) - Nemzeti Technológiai Program: eHEALTH8