A komplex informatikai megoldások szakértője


eHEALTH8

,,Egészségnyereséget és egyéni életminőség-javulást biztosító, orvosi protokoll alapú, beágyazott telemedicinális rendszerek" címmel, a Nemzeti Technológiai Program ,,Infokommunikációs eszközökkel támogatott életvitel" nevű alprogramjában beadott pályázattal 2008-ban 680 millió forintos támogatást nyert el az Answare Kft. vezetésével, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, a HUMANsoft Kft., a Semmelweis Egyetem és a Thormed Kutató- Fejlesztő, Orvosi Műszergyártó Kft. együttműködésével létrejött konzorcium.
A projekt célja a telemedicina alkalmazásának elterjedését megkönnyítő távgyógyászati eljárások (protokollok) pontos definiálása, az ezek végrehajtását lehetővé tevő innovatív műszaki megoldások létrehozása és rendszerbe szervezése volt.
A 3 éves projekt 2008. szeptemberében indult, és 2011. szeptemberében zárult le.

Az Answare Kft. vezetésével létrehozott konzorcium munkájának eredményeként, a projekt harmadik munkaszakaszának végére előállt a TELeHEALTH rendszernek az a prototípusa, amely a hozzá csatlakozó eszközök orvostechnikai engedélyezése után a kijelölt területeken próbafutások lefolytatását teszi lehetővé és hatásosságának és hatékonyságának igazolását követően továbbfejleszthető piaci termék vagy szolgáltatás irányába. Létrejött továbbá egy olyan eszközrendszer, amely felépítésének köszönhetően könnyen, az alapelemek új folyamatokká formálásával tud kiszolgálni más telemedicina folyamatokat is.
A prototípus - a protokoll tár és folyamatalapú egészségügyi rendszer összessége, valamint a létrejött végponti mérőeszközök - nem csak a telemedicina területén, de más egészségügyi területen is alkalmazható modulokat, eszközöket és technológiát képvisel, melyekre támaszkodva a folyamatalapú működés jelentős előnyeit hordozó rendszerek építhetők, viszonylag kis erőforrás befektetéssel.
Nem utolsó sorban a projekt során olyan technológiák kerültek kifejlesztésre és olyan tudás halmozódott fel a konzorciumi tagoknál, amelyet a piacon, illetve a tudományos élet akár más, a telemedicinától távolabb eső területein is hasznosítani tudnak.

A projekt legjelentősebb eredményei:

 • 11 darab, a konvencionális ellátási irányelvet kiegészítő telemedicina protokoll, a vascularis neurológia, a nőgyógyászat, a tüdőgyógyászat és a sürgősségi ellátás területén;
 • az asztma, a COPD, a dementia, és stroke távgyógyászati módszerekkel, vagy konvencionális módon megvalósított ápolása ill. rehabilitációja területén alkalmazható beteg oldali szenzorok prototípusai és ehhez kötődő szabadalmak;
 • az egészségügyben működő telemedicina protokollok BPMN alapú formális leírásának szabályrendszere, a leírást lehetővé tevő újrahasznosítható alaptevékenységek definíciójával, amely támogatja a protokollok gépi feldolgozhatóságát és végrehajtását;
 • protokoll alapú, folyamatorientált telemedicina rendszer (prototípus), SOA alapokon megvalósítva, amely kapcsolódva a beteg oldali szenzorokhoz, megvalósítja a definiált alaptevékenységeket, és alkalmas a BPMN formalizmussal leírt protokollok futtatására;
 • 3 megvalósított, próbafuttatásra kész protokoll, a hozzá tartozó központi és végponti eszközrendszer prototípusaival:
  • Asztma diagnózisa telemedicina segítségével;
  • Asztma kezelése és gondozása telemedicina segítségével;
  • Stroke rehabilitáció támogatása telemedicina segítségével.

A projekt során olyan technológiák kerültek kifejlesztésre és olyan tudás halmozódott fel a projekt tagoknál, amelyet a piacon ill. a tudományos élet akár más, a telemedicinától távolabb eső területein is hasznosítani tudnak.

További információk az eHEALTH8 kutatás és fejlesztési projekttel kapcsolatosan az alábbi weboldalunkon találhatóak: http://ehealth8.bzlogi.hu/

NFU_logo_magyar_pl

A projekt (TECH_08-D3-2008-0053) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával.