A komplex informatikai megoldások szakértője

Az informatikai projektek eredményességének meghatározó lépése a beszerzési eljárás sikeres lebonyolítása, hiszen kevés projekt valósulhat meg külső szállítói erőforrások igénybevétele nélkül. A beszerzés alkalmával igen gyakran a megvalósítás kulcsszereplőit kell kiválasztani, akiknek a tevékenysége a későbbiekben döntő lesz arra nézve, hogy a projekt el tudja-e érni a kitűzött céljait. Ezért létfontosságú a beszerzési eljárást a beszerző érdekeit szolgáló, megfelelő mederben tartani, aminek műszaki oldalról a leginkább kritikus eleme a beszerzendő rendszert vagy szolgáltatásokat leíró specifikáció pontos, jól strukturált, az egyértelműséget és a versenyeztethetőséget szolgáló kialakítása.

 A beszerzési eljárások támogatására – legyen az közbeszerzés vagy a versenyszférában lebonyolított beszerzés – olyan szakértői szolgáltatásokat kínálunk, melyek messzemenően megfelelnek a fentebb megfogalmazott elveknek. A megvalósíthatósági tanulmánytól a részletes műszaki követelményrendszer elkészítésén és az előzetes piacfelmérés elvégzésén keresztül a beszerzési eljárás tárgyalásos szakaszának lebonyolításáig valamint az ajánlatok kiértékeléséig a teljes beszerzési folyamatot támogatni tudjuk, melyhez felkészült és mind műszaki értelemben, mind pedig a kapcsolódó eljárási szabályok területén nagy gyakorlatot szerzett szakembereinkkel állunk rendelkezésre.

Kiemelt referenciáink (ld. még "Referenciáink" menüpont):

  • ÁEEK (GYEMSZI) Állami Egészségügyi Ellátó Központ
  • FÖMI Földmérési és Távérzékelési Intézet
  • KIFÜ (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség)
  • MK Magyar Közút Nonprofit Zrt
  • MLSZ Magyar Labdarúgó Szövetség
  • MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal