A komplex informatikai megoldások szakértője

Kutatás és fejlesztés

Tudásközpontú szemléletmód - Innovatív hozzáállás

Tudomány és technológia, társadalom és üzlet, külön-külön is önállóan létező, egymástól jól elhatárolható struktúrák, melyek mégis folyamatosan hatnak egymásra, sőt létezésük és fejlődésük nélkülözhetetlen alapja az egymással való együttműködés és kölcsönhatás. Napjaink egyik kulcsfontosságú kérdése, hogy hogyan lehet integrálni, minél gyorsabban és hatékonyabban bevezetni más szektorok számára is a modernkor informatikai és infokommunikációs megoldásait. A tudományos élet szereplőivel karöltve, a kutatás-fejlesztés eredményeit felhasználva, igyekszünk lehetőségeket teremteni, hogy az informatikai szektorban született technológiai újdonságok mihamarabb beépülhessenek mindennapi környezetünkbe.

Az ANSWARE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú felhíváson az ITSM alapú működés bevezetését és fejlesztését támogató szakmai módszertan és ügyvitelt támogató szoftver fejlesztése a KKV szektorban működő IT üzemeltető szervezetek számára című projektjével nyert el támogatást.

A projekt keretében a postai liberalizációs stratégia kialakítását segítve az SZVT alvállalkozójaként készítettünk el egy kutatási jelentést a Magyar Posta számára, ,,A Magyar Posta Zrt. lehetséges közösségi szerepvállalásának vizsgálata államigazgatási feladatok részben vagy egészben átvállalt lebonyolításán keresztül (a hagyományos és az elektronikus szolgáltatási térben)" címmel.

http://ehealth8.bzlogi.hu/eHEALTH8

,,Egészségnyereséget és egyéni életminőség-javulást biztosító, orvosi protokoll alapú, beágyazott telemedicinális rendszerek" címmel, a Nemzeti Technológiai Program ,,Infokommunikációs eszközökkel támogatott életvitel" nevű alprogramjában beadott pályázattal 2008-ban 680 millió forintos támogatást nyert el az Answare Kft. vezetésével, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, a HUMANsoft Kft., a Semmelweis Egyetem és a Thormed Kutató- Fejlesztő, Orvosi Műszergyártó Kft. együttműködésével létrejött konzorcium.
A projekt célja a telemedicina alkalmazásának elterjedését megkönnyítő távgyógyászati eljárások (protokollok) pontos definiálása, az ezek végrehajtását lehetővé tevő innovatív műszaki megoldások létrehozása és rendszerbe szervezése volt.
A 3 éves projekt 2008. szeptemberében indult, és 2011. szeptemberében zárult le.

RFID kutatás-fejlesztési projekt

Az Answare Kft. vezette konzorcium projekt javaslata 2005-ben nyerte el az NKTH támogatását, amely alapján az állam 2006-2008-ban jelentős összeggel támogatta a társulás RFID irányú kutatásait, a Jedlik Ányos projekt keretében. A konzorcium további tagjai az Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ (ETIK), valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Operációkutatási Tanszéke voltak.

A projekt célja az RFID ipari felhasználási területein szóba jövő továbbfejlesztési lehetőségek kutatása, valamint a területen ismert, a széleskörű elterjedést gátló problémakörök kutatása és megoldások kidolgozása volt. A kutatási területek 3 problémakört öleltek fel: fizikai leolvasási problémák és helymeghatározás, biztonsági és bizalmassági problémák kezelése, valamint matematikai optimalizáció és adatbányászat alkalmazásának kérdései.

A projekt működése során létrejöttek a terület ismeretanyagát gazdagító tudományos eredmények, valamint piaci hasznosításra alkalmas eljárások és eszköz prototípusok.