A komplex informatikai megoldások szakértője

Sikereink

Számunkra fontos, hogy tudásunkat és tapasztalatainkat mások számára is hasznossá, értékteremtővé tehessük.
A tudományos élet szereplőivel karöltve, a kutatás-fejlesztés eredményeit felhasználva, igyekszünk lehetőségeket teremteni, hogy az informatikai szektorban született technológiai újdonságok mihamarabb beépülhessenek mindennapi környezetünkbe.
Sikereink nagyban köszönhetőek az új technológiák időnként kockázatoktól sem mentes gyors adaptációjának, az iparágban megjelenő változások rugalmas befogadásának.

ITSM bevezetés - KnowledgeOne

,,ITSM alapú működés bevezetését és fejlesztését támogató szakmai módszertan és ügyvitelt támogató szoftver fejlesztése a KKV szektorban működő IT üzemeltető szervezetek számára" címmel, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú felhívásra beadott pályázattal 2017-ben 59 339 121 forintos támogatást nyert el az Answare Kft.

ORFK – Szakmai folyamat- és termékminőségbiztosítási szolgáltatások ellátása

„Rendszertervezési és minőségbiztosítási szolgáltatások” címmel végeztük szakmai folyamat- és termékminőségbiztosítási feladatainkat az „InNova, KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15-2016-00028” projekt keretében.

NISZ - szolgáltatások auditálásával kapcsolatos szakértői feladatok

A „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005) projekt keretében bevezetendő szolgáltatások auditálásával kapcsolatos szakértői feladatokat láttunk el.

ÁEEK (GYEMSZI) - Informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítása

Az „Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című kiemelt projekthez kapcsolódóan külső minőségbiztosítási feladatokat láttunk el az informatikai fejlesztési folyamat során előálló termékekkel és dokumentumokkal kapcsolatosan.

ÁEEK (GYEMSZI) - Egészségszervezési Irányelvek rendszerszervezési támogatása

Egészség-szervezési témakörhöz kapcsolódóan, egészségszervezési irányelvek módszertani fejlesztésének rendszerszervezési támogatása” címmel végeztük a feladatainkat „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben- Területi együttműködések kialakítása” című projekt keretében.

Magyar Közút - Műszaki specifikáció készítés, szakértői tanácsadás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Flottamenedzsment Információs Rendszer projektjének keretében műszaki specifikációt készítettünk a megvalósítandó elemző és riportáló szoftver beszerzéséhez kapcsolódóan, továbbá szakértőként vettünk részt a beszerzési eljárás során.

Magyar Labdarúgó Szövetség - Megvalósíthatósági tanulmány

Az MLSZ standionbiztonsági projektjéhez Megvalósíthatósági Tanulmányt készítettünk az alábbi szempontok alapján:

Magyar Közút – Nagyvállalati architektúra (EA) projekt - szakértői feladatok ellátása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2014-es, nagyvállalati architektúra (Enterprise Architecture, EA) bevezetési/kialakítási projektjében külső tanácsadóként működtünk közre, és a TOGAF keretrendszer mentén történő architektúra tervezési tevékenységeket koordináltuk.

Magyar Közút – Minőségbiztosítási feladatok ellátása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Flottamenedzsment Információs Rendszer (BI) projektjében megvalósítandó szoftverfejlesztés rendszertervezési szakaszában láttunk el minőségbiztosítási feladatokat.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal –Adatbázis tervezés, SOA rendszertervezés

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „EKOP 1.2.19. „MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER” című, kiemelt projektjének keretében végeztünk adatbázis-, valamint rendszertervezést 2013 augusztusától kezdődően.

FSZK – SZER Informatikai rendszer kifejlesztése, tesztelése, beüzemelése

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Közhasznú Kft TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 „Rehabilitáció-Érték-Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt projektjének keretében, az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek tevékenységét elemző, országosan egységes mérési és értékelési rendszer működési keretét biztosító informatikai rendszer (Szolgáltatás Elemző Rendszer) 2013 augusztustól kezdődő megvalósítását végeztük.

FÖMI - Közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának előkészítése

A Földmérési és Távérzékelési Intézet EKOP-2.1.17/A kódszámú „Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése” c. projektjének keretében megvalósuló, a társasházak földhivatali iratainak digitalizálását és elektronikus formában történő szolgáltatását célzó DALNET24 rendszer közbeszerzési eljárásához szükséges műszaki dokumentáció és követelményrendszer előkészítését végeztük.

NAV IT archiválási stratégia

A „NAV informatikai rendszereinek archiválási stratégiája és megvalósítása” projekt keretében alvállalkozóként a feladatunk az archiválási stratégia részletes kidolgozására, a stratégia alapján a meglevő állapot felmérésére, és a stratégia annak alapján történő véglegesítésére terjedt ki. 

Magyar Közút - "Easy Way II." 2012

A Magyar Közút „EasyWay II” című EU támogatású projektjének megvalósítási szakaszában a szakmai munka támogatására projektmenedzsment tevékenységet láttunk el külső szakértőként.

Magyar Posta - K+F

A projekt keretében a postai liberalizációs stratégia kialakítását segítve az SZVT alvállalkozójaként készítettünk el egy kutatási jelentést a Magyar Posta számára, ,,A Magyar Posta Zrt. lehetséges közösségi szerepvállalásának vizsgálata államigazgatási feladatok részben vagy egészben átvállalt lebonyolításán keresztül (a hagyományos és az elektronikus szolgáltatási térben)" címmel.

Bővebben...

Nemzeti Technológia Program - eHEALTH8

,,Egészségnyereséget és egyéni életminőség-javulást biztosító, orvosi protokoll alapú, beágyazott telemedicinális rendszerek" címmel, a Nemzeti Technológiai Program ,,Infokommunikációs eszközökkel támogatott életvitel" nevű alprogramjában beadott pályázattal 2008-ban 680 millió forintos támogatást nyert el az Answare Kft. vezetésével és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, a HUMANsoft Kft., a Semmelweis Egyetem és a Thormed Kutató- Fejlesztő, Orvosi Műszergyártó Kft. együttműködésével létrejött konzorcium.

A projekt célja a telemedicina alkalmazásának elterjedését megkönnyítő távgyógyászati eljárások (protokollok) pontos definiálása, az ezek végrehajtását lehetővé tevő innovatív műszaki megoldások létrehozása és rendszerbe szervezése volt.

A 3 éves projekt 2008. szeptemberében indult, és 2011. szeptemberében zárult le.

Bővebben ...

K&H Bank - Mentési környezet konszolidációja

Rendszerintegráció és támogatás
A Symmetria Holding Informatikai Zrt. alvállalkozójaként - a KBC informatikai egységesítési projektjének keretében - a K&H Bank számára hajtottuk végre a mentési rendszer egységesítését. 

Educatio - IT architektúra tervezés és minőségbiztosítás

IT architektúra tervezés és IT rendszer megvalósításának minőségbiztosítása az Educatio Kft. TIOP112 projektjének keretén belül.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1.1.2 kiemelt projekt során az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft egy nagy volumenű informatikai infrastruktúra beruházást hajtott végre, melynek során felépítésre került egy, a mai kor elvárásainak megfelelő szerverterem, továbbá beszerzésre és beüzemelésre került a TÁMOP programokban létrejövő, illetve az Educatio által üzemeltetett alkalmazások kiszolgálására alkalmas szerverpark és a hozzá kapcsolódó hálózati infrastruktúra.

MGSZH - Gépterem központosítás és költöztetés

A projekt során megtervezésre és megvalósításra került a kijelölt eszközök 3 helyszínről történő átköltöztetése az MGSZH új központi géptermébe.
Műszaki vezetési, tervezési, végrehajtási feladataink között szerepelt a megrendelő által meghatározott informatikai rendszerek költözésével kapcsolatos összes műszaki, tervezési feladat elvégezése, illetve az egyes szakértői csoportok teljesítésének koordinálása, valamint a tervezési időszakban szakértői konzultáció biztosítása megrendelő számára.

MGSZH - IT felmérés

Az IT felmérés célja az MGSZH informatikai rendszer platformjainak és a hozzájuk kapcsolódó üzemeltetési folyamatainak vizsgálata, adatgyűjtés, állapot felmérés, valamint értékelés és rendszerfejlesztési javaslatok vázolása volt. 

GGB Zrt. - Help Desk rendszer implementálása és testreszabása

Service Manager 7.1 Help Desk rendszer szállítása, implementálása és testre szabása

Kenézy Kórház RESZ Kft. - Integrált textilnyilvántartási informatikai rendszer

Egyedülálló RFID technológiai alapú textilgazdálkodási informatikai megoldást vezetett be a debreceni Kenézy Kórházban az Answare Kft.

Jedlik Ányos Program - RFID

Sikeresen zárult a Jedlik Ányos program keretében indult RFID kutatási program
Ezen a gyorsan változó szakterületen a projekt három éves időtartama hosszúnak számít, ezért folyamatosan követtük az ezen a területen folyó kutatásokat és fejlesztéseket, azért, hogy időről-időre meg tudjuk vizsgálni és döntéseket tudjunk hozni arról, szükség van-e jelentősebb szakmai változtatásokra. Úgy találtuk, hogy a támogatási szerződésben vállaltakhoz képest nagyobb eltérésekre nem volt szükség.

K&H Bank - SUN 15K szerver upgrade

Sun 15K szerver upgrade a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél
A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. a Sun Microsystems Kft.-t bízta meg Sun Fire 15K szerver alapú platform telepítésével, illetve kapcsolódó rendszerintegrációs munkák elvégzésével. Az Answare Kft. alvállalkozóként, kereskedelmi, rendszerintegrációs, hardware és szoftver installációs, konzultációs és projekt menedzsment feladatokat látott el.

HEFOP 4.4 - IKIR

HEFOP 4.4 ,,Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban"
A három leginkább elmaradottnak számító magyarországi régió (Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl) az EU támogatásával írt ki pályázatot a területükön lévő egészségügyi intézmények és háziorvosi praxisok informatikai rendszereinek összekapcsolására, ezáltal a betegekről rendelkezésre álló információk szabályozott megosztására, a betegutak lerövidítésére, az egészségügyi szolgáltatások hatékonyságának javítására.

GKM - Tároló konszolidáció

Tároló-konszolidáció a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium célul tűzte ki, hogy a Unix szervereihez megvásárolt SAN architektúrájú adattároló platformját a Windows szervereivel is összekapcsolja, ezáltal nagy megbízhatóságú, központilag mentett és menedzselt adattároló rendszert hozva létre.

GIRO

Online katasztrófa tűrő rendszer kialakítása a GIRO Elszámolásforgalmi Rt.-nél
Szinte minden IT rendszer fenntartójának célja, hogy gondoskodjon valamilyen módon az adatok, információk rendszeres mentéséről, továbbá azok legbiztonságosabb tárolásáról. Hasonló célkitűzéseket fogalmazott meg a GIRO Elszámolásforgalmi Rt. is.